-
-
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· -
· -
·
·
·


?
online


-


-
:
-
. -.
om srim klim Laksmi-narayanabhyam namah
-

. , . . .
om namo bhagavate matsyadevaya


. . .-
om namo bhagavate varahadevaya


- . . , 19 . .
om namo bhagavate kūrmadevaya


. , .. , .-
om namo bhagavate parasuramaya


- , , -.
. .-
om namo bhagavate vamanadevaya


- .
. .
, , .

om namo bhagavate budhadevaya


. , .
.
om namo bhagavate narasimhaya


, .
. , , , .-2
om hrīm ksraum ugram vīram maha-visnum jvalantam sarvato-mukham
Nrsimham bhisanam bhadram mrtyor mrtyum namamy aham. , . .
om namo bhagavate ramacandraya


. . . , , .-
om namo bhagavate vasudevaya


- . . , , , . , , .()
om mahabhagavataya vastupurusaya svaha


(, ). . , . , , , . , .

http://raduga2005.lv/
2023
· ...
· : ...
· ...
· !...
· ...


?
.

?
.
-

-